Σχολική Μονάδα:
1ο ΣΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Όνομα Υπεύθυνου Καθηγητή:Γατζίας Σωτήριος (Μηχανολογικός Τομέας)
Τίτλος:

Διαφορικά Αυτοκινήτων